Flashback Friday: Rookie-Moms-to-be

Jeg liker disse bildene av oss.

De er i omvendt kronologisk rekkefølge. Til venstre er Whitney 6 måneder etter fødselen i tillegg til at jeg er 9 måneder gravid. Til høyre er Whitney 9 måneder+ og forventer i tillegg til at jeg er i hemmelighet 12 uker gravid.

Leave a Reply

Your email address will not be published.